10 Nisan 2021 Cumartesi
8.04.2021 tarihli ürün fiyatları

08.04.2021 Kuru İncir, Dökme (Tacir Satış)

31.00  ()

17.00  ()

08.04.2021 Rafinajlık Ham Zeytinyağı, Dökme (Tacir Satış)

19.10  ()

19.00  ()

ATB Kurumsal - Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

·           Bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak onları memnun etmek,

·           Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde Sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutmak,

·           Kurumsallığımızın göstergesi olan Yönetim Sistemlerimizi Borsamızda etkin kılarak içselleştirilmesini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

·           Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli iyileştirerek kurumsal performansımızı yükseltmek,

·           Stratejik Planımız kapsamında belirlediğimiz Amaç ve Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için etkin bir iş planlaması yapmak ve uygulamak,

·           Tüm bu hizmetlerimizi, İlgili mevzuat doğrultusunda, Çağdaş yönetim anlayışı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektir.

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

 • Bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde şeffaflık, verimlilik, eşitlik ve tutumluluk esaslarına dayalı olarak mali faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Mali uygulamaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde yürütmek,
 • Finansal kaynaklarımızı; risk değerlendirmeleri ve güncel gelişmelerin izlenmesi ile yasaların izin verdiği menkul ve gayrimenkul yatırımları ya da bankacılık enstrümanları kullanarak şeffaf bir şekilde değerlendirerek artırmak,
 • Finansal kaynaklarımızı Stratejik Planımızı esas alarak tüm paydaşlarımız için maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanmaktır,

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 • Bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
 • İlde tetikleyici ve etkili bir güç olarak sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde topluma katkı sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Borsamızın yasal şartlar doğrultusunda sorumlu olduğu faaliyetlerinin kesintisiz, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile Stratejik Plan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gereken insan kaynaklarını tespit etmek ve sağlamak,
 • İnsan kaynaklarının istihdamı ve terfiinde liyakati esas alan şeffaf bir insan kaynakları yönetim sistemi uygulamak,
 • İnsan Kaynaklarımızın verimli ve huzurlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturmak,
 • Kurumsal gelişimimize ve İnsan kaynaklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere etkin eğitimler gerçekleştirmek ve sonuçlarını izlemek,
 • İnsan Kaynaklarımızın etkili gelişimi için performans değerlendirme sistemini objektif şekilde uygulamak, sonuçlarını insan kaynaklarımızın aidiyet duygusunun, motivasyonunun ve gelişiminin sağlanmasında kullanmak,
 • İnsan kaynaklarımızın düzenli olarak görüşlerini almak, bu görüşlerden yola çıkarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktır.

 

 

HABERLEŞME VE YAYINLAR POLİTİKASI

 • Borsamızın paydaşları ile etkileşiminin sağlanması amacıyla günümüz teknolojisinin sunduğu tüm imkanları haberleşme aracı olarak kullanmak,
 • Yerli basınla güçlü işbirliği yaparak bölge sorunlarının çözümünde etkili bir kamuoyu oluşturulmasını sağlamak,
 • Paydaşlarımızın talep ettiği iletişim kanallarını tespit ederek sürekli iyileştirmek,
 • Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinin paydaşlar tarafından da izlenmesini sağlamak üzere haberleşme kanallarını kullanmak,
 • Kurumumuzun faaliyetleri konusunda paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla düzenli yayınlar gerçekleştirmektir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 • Paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla gelişen teknolojiye uyumlu bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli yatırımları yapmak,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında risk analizleri ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye erişimini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini verimli ve etkin bir biçimde kullanmaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Yasalar ve uygulanan yönetim sistemleri gereklilikleri doğrultusunda hizmetlerimizin merkezinde bulunan üyelerimizle ilişkilerimizi planlı ve etkin biçimde yürütmek,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesinde üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek, bu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere gerekli faaliyetleri Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri doğrultusunda planlamak ve uygulamak, faaliyet sonuçlarını izleyerek gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • Üyelerimizin kurumumuz hakkındaki görüşlerini izleyerek üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek, üye memnuniyetini artırmak,
 • Üye öneri talep ve şikayetlerinin hızlı, etkin ve tarafsız şekilde değerlendirilmesini ve üye memnuniyeti ile çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
 • Üyelerimiz ve bölgemizin sorunlarının çözümüne yönelik etkili lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmektir.

PAYDAŞ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

·         Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmek, 

·         Paydaşlarımızdan şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde incelemek ve bu inceleme sonucunda çözüm sunmak,

·         Paydaş şikayetlerinin çözümlenmesine yönelik gerekli mali kaynakları sağlamak,

·         Şikayet ve öneriler paralelinde kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak,

 

·         Şikayet Yönetimi Sürecimizi yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyumlu şekilde yürütmek ve süreç performansını izleyerek sürekli iyileştirmektir.

Personel & Yönetici Girişi


  Şifremi Unuttum

Etkinlik Takvimi

Mart Nisan 2021
Pzt. Sa. Çar. Per. Cu. Cmt. Pz.
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9