22 Ekim 2021 Cuma

Mustafa Kemal Atatürk

03.08.2021 Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve İhtisas Çalışma Grupları

 Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan ilgili yazıda, 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanması akabinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili Kurumların katılımıya kurulan Çalışma Grubu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen  ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi , 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın birliğimize iletmiş olduğu ilgili yazıda;9 ana başlık altında toplam 32 hedefi ve 81 eylemi kapsayan Eylem Planının kamu,özel sektör ve ilgili tüm paydaşlar ile işbirliği içerisinde hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda Eylem Planında yer alan ana başlık ve hedefler itibariyle, ihtisas çalışma grubu kurulmasında fayda görülen alanlara ilişkin öneriler ve Eylem Planında tanımlanan eylemlerin somut çıktılarının  gerçekleştirilmesine sağlayabileceğini düşündüğünüz katkıların 5 Ağustos 2021 tarihine kadar birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı