18 Temmuz 2024 Perşembe

Mustafa Kemal Atatürk

Misyon&Vizyon

Misyonumuz 

Borsamız; Anayasa’nın 135. Maddesi kapsamında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir kurumdur. 

Aydın Ticaret Borsası olarak Misyonumuz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan görevleri yerine getirmek,

Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gelişimine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak,

Borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin bölgesel, ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlamak,

Sosyal sorumluluk bilinciyle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Aydın Ticaret Borsası olarak Vizyonumuz; yasal mevzuat şartları ve temel değerlerimiz çerçevesinde 2022-2026 yılı Stratejik Planımız kapsamında belirlenen amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere;

Verdiğimiz hizmetlerle üyelerimizin güçlenmelerine ve gelişimlerine katkı sağlamak,

Bölgemizde tarım ve tarıma dayalı sanayinin gelişimine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak,

İlgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde; İlimizin yatırım cazibesinin artmasına, ekonomisinin geliştirilmesine katkı sağlamak,

İlimiz tarımının lokomotif ürünlerinin üretiminde, pazarlanmasında, tanıtımında ve korunmasında üyelerimiz ve üreticilerimize önderlik ederek ulusal ve uluslararası pazarlarda ürünlerin değerini artırmak,

Üyelerimizin eğitim, bilgi, danışmanlık taleplerini değerlendirerek bu taleplerin karşılanması için gerekli çözümleri üretmek,

Hizmetlerin sunumunda paydaş memnuniyetini gözeterek kurumsal hizmetlerin sürekli geliştirilmesini sağlamaktır.

Temel Değerler 

Adil

AYDIN TİCARET BORSASI hizmet alanlarında hak ve hukuku gözeten, tarafsız bir kuruluştur. Faaliyetlerini yerine getirirken adaletten ve doğruluktan ayrılmaz; paydaşları arasında hiçbir ayırım yapmaz.

Güvenilir

AYDIN TİCARET BORSASI, güvenilir özelliğinden taviz vermeyen bir kuruluştur. Tüm kaynakları ile her zaman ve her koşulda paydaşlarına hizmet verir, hizmet sunduğu üyelerine karşı sorumluluğunun bilincindedir ve paydaşlarına taahhüt ettiği hizmet esaslarına uyar.

Katılımcı

AYDIN TİCARET BORSASI, paydaşlarının katılımına önem veren bir kuruluştur. Çeşitli kurum, işletme ve paydaşlar ile işbirliği yapar. Hizmet kalitesini artırmak için üyelerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin ve diğer paydaşlarının fikirlerine değer verir.

Duyarlı

AYDIN TİCARET BORSASI, başta üyeleri olmak üzere tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı bir kuruluştur. Her türlü yasal mevzuata uyar; üye memnuniyetini arttırmak için projeler geliştirir; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini gözetir; sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

Yenilikçi

AYDIN TİCARET BORSASI, yenilikten yana bir yönetim anlayışı ile hareket eden bir kuruluştur. Teknolojik gelişmelere ayak uydurur; maksimum memnuniyet ve minimum maliyet için değişim ve yeniliklere öncülük eder.

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı