22 Haziran 2024 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Sıkça Sorulan Sorular

ÜYELİĞİ ZORUNLU OLAN KİŞİ VE KURULUŞLAR KİMLERDİR?

5174 Sayılı Yasa nın 32 nci ve bu yasanın uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7 nci Maddesi gereğince, Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Borsaya kayıt     zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde kayıtlı oldukları borsalara bildirilmesi gerekir. İlgili sicile tescili zorunlu olup da kanuni şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili borsa, bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili sicil memurluğuna bildirir. Sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür. Kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenlerin kayıtları borsalarca doğrudan yapılır ve kendilerine bildirilir. 

GERÇEK KİŞİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ticaret Sicil Belgesi veya Esnaf Sicil Belgesi
Noterlikçe tastikli imza sirküsü
Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
Vergi kayıt belgesi
3 adet vesikalık fotoğraf
İkametgah ilmuhaberi

TÜZEL KİŞİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ticaret Sicil Belgesi
Noterlikçe tastikli imza sirküsü
İmzaya yetkili şahısların onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
Vergi kayıt belgesi
3 adet vesikalık fotoğraf
İmzaya yetkili şahısların İkametgah ilmühaberi

ALIM VEYA SATIMINDA ATB’YE TESCİLİ ZORUNLU MADDELER NELERDİR?

Aydın Ticaret Borsası Kotasyon Listesine ulaşmak için
http://www.aydinticaretborsasi.org.tr/files/document/pdf/kotasyon-listesi.pdf
sayfamızı ziyaret ediniz.

ATB TARAFINDAN BELİRLENMİŞ FİRE VE RANDIMAN ORANLARI NELERDİR?

Aydın Ticaret Borsası Fire ve Randıman oranları için
http://www.aydinticaretborsasi.org.tr/files/document/pdf/fire-zaiyat-oranlari.pdf
sayfamızı ziyaret ediniz.

KAYIT ÜCRETİ, YILLIK AİDAT VE KAYIT ÜCRETLERİ NELERDİR?

Her yıl Haziran ve Ekim olmak üzere 2 taksitle yatırılır. Zamanında ödenmeyen aidatlara gecikme zammı uygulanır. Yıllık Aidat ve Kayıt Ücretleri için tıklayınız 

YILLIK AİDAT GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ile Odalar ve Borsalar Kanununun 77. Maddesinine istinaden Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri, yıllık aidat, munzam aidat, navlun hâsılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunun 51. maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,40 olarak belirlenmiştir.

TESCİL GECİKME ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR ?

5174 Sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunun 46. Maddesine istinaden Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan işlemler aynı gün, borsa dışında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait işlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur.

TESCİL İPTAL İŞLEMLERİ HANGİ ŞEKİLLERDE OLMAKTADIR?

Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti veya mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde tescil, Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

BANKA HESAP NUMARASI VE VERGİ BİLGİLERİ NELERDİR?

BANKA

ŞUBE

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN

ANADOLUBANK A.Ş.

AYDIN

135

521300-1

TR15 0013 5000 0000 5213 0000 01

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

AYDIN

75

270500

TR79 0003 2000 0750 0000 2705 00

T.HALK BANKASI A.Ş.

SANAYİ SİTESİ

538

16000034

TR30 0001 2009 5380 0016 0000 34

AKBANK T.A.Ş.

EFELER

560

5621

TR53 0004 6005 6088 8000 0056 21

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.

AYDIN

33

39621468-5001

TR03 0001 0000 3339 6214 6850 01

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı