11 Haziran 2023 Pazar

Mustafa Kemal Atatürk

Projeler

İHRACAT UYGULAMALARI, SANAL FUARLAR EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Sözleşme Makamı: Güney Ege Kalkınma Ajansı 

Pozisyon: Proje Sahibi

Proje No: TR32/20/06/73/47

Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 7-18/06/2021

Bütçe: 47.302 TL

Amaç: Aydın bölgesinin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasına yönelik Borsamız üyelerini ihracatta daha etkin kılarak dış ticaret kapasitenin geliştirilmesi ve dünya piyasasındaki online ayrıcalıklı faaliyetlerin üyelerimize sunulması amaçlanmıştır. 

Sonuç:İhracat Uygulamaları ve Sanal Fuarlar Eğitimi ve Danışmanlığı ile, üyelerimizin çoğunluğunu oluşturduğu tarıma dayalı sanayi sektörünün ihtiyaç ve gereklilikleri için ihracat yapmak isteyen firmalara yönelik Aydın Ticaret Borsası web sitesinde dış ticaret yol haritası oluşturulmuş; bugünkü küresel ekonomi koşullarında yurt dışı piyasalarında online faaliyetlerin ayrıcalıklarından yararlanmak ve ihracatın kolaylıklarını tanımak adına e-dış ticaretin güçlü ve zayıf yönleri (SWOT), ihracatçılarımızın karşılaştıkları durumlar üzerine eğitmenimiz ile analizler yapılmıştır. 

STOK MÜESSESESİ

Sözleşme Makamı: AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri

Pozisyon: Proje Ortağı

Proje No: 2011-1-TR1- LE002-26123

Başlangıç- Bitiş Tarihleri: 06.05.2012/26.05.2012 İtalya

Web sitesi:
www.iscom-modena.it

Bütçe: 35.200 €

Amaç: İtalya’daki lisanslı depoların incelenip Aydın ili için gerekli çalışmalara katkı sağlaması amacıyla düzenlenmiş olup borsamızda bu projede bölgede etkin bir güç olmasından kaynaklı proje ortağı olarak yer almıştır.

LAVANTA KADIN KOOPERATİFİ

Sözleşme Makamı: İç İşleri Bakanlığı Dernekler Başkanlığı

Pozisyon: Proje Ortağı

Proje No: 2013 /E-12

Başlangıç- Bitiş Tarihleri: 2013

Web Sitesi:
http://agikad.org.tr/sayfa-lavanta-kadin-kooperatIfI-56.html

Bütçe: 23.970 TL

Amaç: Aydın ilinde yeni, sürdürülebilir, yurt içinde ve yurt dışında geniş bir pazar ağı bulunan lavanta yetiştiriciliği ile ilimize göçle gelen kadınların iş ve sosyal yaşama katılımları sağlanmak olup hedef kitlede yer alan kadınlarımızla birlikte ailelerinin de ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Kadın kooperatifi ile kadın dayanışmasının örgütlenmesi amaçlanmıştır.

Sonuç: Hayata geçirilen projede 40 kadın sosyal yaşama ve üretim faaliyetlerine dahil olmuştur. Ekilen lavanta fidelerinden ilk yıl %3, ikinci yıl %10, üçüncü yıl %60, 4. Yıl %100 oranında lavanta elde edilmiştir. Bir hayırseverin kullanım hakkı tanıdığı 10 dekarlık arazide kadınlarımız organik tarım ve biyolojik mücadele yöntemleri kullanarak lavanta yetiştirmektedir. Hasat edilen lavantalar kooperatif üyeleri tarafından malzemelerle süslenerek nikah şekeri, hediyelik, lavanta yağı, sabunu, esansı olarak satışa sunulmaktadır. Proje sürdürülebilirliği sağlanmış olup ilimizde kadınlarımız için yeni bir iş alanı oluşturulmuştur.

PAZARLAMA, ULUSLARARASILAŞMA VE KALKINMA PROJESİ (M.I.N.D)

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği

Pozisyon: Proje Ortağı

Proje No: 2015-1-IT01-KA202-004665

Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 01.09.2015- 31.08.2017

Bütçe: 290.000€

Amaç: M.IN.D. Marketing, Internationalization & Development( Pazarlama, Uluslararasılaşma, ve Kalkınma) projesi, uluslararası iş çevrimlerinde stratejik giriş , kalkınma ve kalıcılığı tanımlamak, aynı zamanda verimli bir şekilde yönetmek için özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümesini ve gelişmesini destekleyecek bir proje olmakla birlikte organizasyon , planlama ve kontrol becerilerini de kazandırması hedeflenmektedir. KOBİ’lerin gelişmesini ve vizyonlarının genişletilmesini amaçlayan bir projedir.

Sonuç: İtalya Salerno Ticaret Odası, Milan Ticaret Odası, Fransa Lyon Ticaret Odası, Barselona Ticaret Odası, Atina Ticaret Odası ile toplantılar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

AYDIN TB İLE GLOBAL PMP VE MS PROJECT EĞİTİMİ

Sözleşme Makamı: GEKA

Pozisyon: Proje Sahibi

Proje No: TR32/15/TD/0084

Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 21-27/12/2015

Bütçe: 12.000 TL

Amaç: Global PMP ve MS Project programı ile daha etkin bir şekilde proje yazmak için zaman planlamasını öğrenerek yazılacak projelerin görev dağılımını doğru bir şekilde öğrenilmesi ve uygulanabilmesi amaçlanmıştır.

DEGÜSTATÖR EĞİTMENLİĞİ & DEGÜSTATÖRLÜK

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği

Pozisyon: Proje Sahibi

Proje No: 2016-1-TR01-KA102-030182

Proje Başlangıç- Bitiş Tarihleri: 01.06.2016- 30.06.2016

Bütçe: 47.928 €

Amaç: Zeytinyağının üretimi ve ticaretinde vazgeçilmez yasal bir kriter olan duyusal analizin; Türkiye’de gelişmesini, eğitiminde dışa bağımlılığını azaltacak kalıcı mekanizma ve yapıları oluşturmayı aynı zamanda yeni degüstatörler yetiştirmeyi amaçlamamıştır.

Sonuç:  Projenin ilk hareketliliği kapsamında, Aydın Ticaret Borsasının 9 kişiden oluşan uzman  Zeytinyağı Tadım panelistleri İtalya’nın Assoform Rimini Forlì-Cesena S.C.a R.L. Eğitim kurumunda iki haftalık  “Degüstatör Eğitmenliği” eğitimlerini tamamladılar. “Degüstatör Eğitmenliği & Degüstatörlük” adlı Erasmus+ Mesleki Eğitim Personel hareketliliği projesiyle mevcut degüstatör panelini, degüstatör yetiştiren bir eğitim birimine dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

AYDIN İLİ ZEYTİNYAĞI’NIN PAZAR PAYININ ARTTIRILMASI

Sözleşme Makamı: KOSGEB

Pozisyon: Proje Sahibi

Proje No: 2015-631-1029

Proje Başlangıç- Bitiş Tarihi: 31.08.2015- 31.08.2017

Bütçe 181.603 TL

Amaç: Projenin özel amacı; yağlık memecik zeytininden elde edilen Aydın ili zeytinyağının iç pazar payının ve Aydın Zeytinyağı markalarının artırılması. Projenin genel amacı; Türkiye’de ki kişi başına düşen zeytinyağı tüketim miktarının ve zeytinyağı markalarının artırılması.

Sonuç: 20.000 kişiye zeytinyağı tadımı yaptırılmış ve gerçek bir zeytinyağının tüm karakteristik özellikleri anlatılmıştır.

AYDIN İLİ GIDA SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA, TANITIM VE ULUSLARARASILAŞMA ODAKLI İŞBİRLİKLERİ İLE ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Sözleşme Makamı: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Pozisyon: Proje Sahibi

Proje No: 15.UR-GE.50

Proje Başlangıç – Bitiş Tarihi: 15.10.2015- 07.03.2018

Bütçe: 1.570.000- 1.770.500 USD

Amaç: Aydın’da yöresel gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye’nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatının sürdürebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket şçi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarını sağlayarak ihracat potansiyelini ve uluslarası rekabet gücünü geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Sonuç: 14.02.2018 tarihli ve 007-133 sayılı T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Desteklerine gönderilen yazımızda katılımcı firmaları iş yoğunluğu mazeretiyle proje iştirak edemedikleri bildirilmiş ve projeden çekilmek istendiği bildirilmiştir. Cevaben onay görmüş ve proje sonlandırılmıştır.

Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı