22 Haziran 2024 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

 • Bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak onları memnun etmek,
 • Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde Sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutmak,
 • Kurumsallığımızın göstergesi olan Yönetim Sistemlerimizi Borsamızda etkin kılarak içselleştirilmesini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli iyileştirerek kurumsal performansımızı yükseltmek,
 • Stratejik Planımız kapsamında belirlediğimiz Amaç ve Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için etkin bir iş planlaması yapmak ve uygulamak,
 • Tüm bu hizmetlerimizi, İlgili mevzuat doğrultusunda, Çağdaş yönetim anlayışı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirmektir.

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI

Bağlı bulunduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde şeffaflık, verimlilik, eşitlik ve tutumluluk esaslarına dayalı olarak mali faaliyetleri gerçekleştirmek,

 • Mali uygulamaları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde yürütmek,
 • Finansal kaynaklarımızı; risk değerlendirmeleri ve güncel gelişmelerin izlenmesi ile yasaların izin verdiği menkul ve gayrimenkul yatırımları ya da bankacılık enstrümanları kullanarak şeffaf bir şekilde değerlendirerek artırmak,
 • Finansal kaynaklarımızı Stratejik Planımızı esas alarak tüm paydaşlarımız için maksimum faydayı sağlayacak şekilde kullanmaktır,

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 • Bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
 • İlde tetikleyici ve etkili bir güç olarak sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde topluma katkı sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Borsamızın yasal şartlar doğrultusunda sorumlu olduğu faaliyetlerinin kesintisiz, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile Stratejik Plan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gereken insan kaynaklarını tespit etmek ve sağlamak,
 • İnsan kaynaklarının istihdamı ve terfiinde liyakati esas alan şeffaf bir insan kaynakları yönetim sistemi uygulamak,
 • İnsan Kaynaklarımızın verimli ve huzurlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamı oluşturmak,
 • Kurumsal gelişimimize ve İnsan kaynaklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere etkin eğitimler gerçekleştirmek ve sonuçlarını izlemek,
 • İnsan Kaynaklarımızın etkili gelişimi için performans değerlendirme sistemini objektif şekilde uygulamak, sonuçlarını insan kaynaklarımızın aidiyet duygusunun, motivasyonunun ve gelişiminin sağlanmasında kullanmak,
 • İnsan kaynaklarımızın düzenli olarak görüşlerini almak, bu görüşlerden yola çıkarak gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamaktır.

HABERLEŞME VE YAYINLAR POLİTİKASI

 • Borsamızın paydaşları ile etkileşiminin sağlanması amacıyla günümüz teknolojisinin sunduğu tüm imkanları haberleşme aracı olarak kullanmak,
 • Yerli basınla güçlü işbirliği yaparak bölge sorunlarının çözümünde etkili bir kamuoyu oluşturulmasını sağlamak,
 • Paydaşlarımızın talep ettiği iletişim kanallarını tespit ederek sürekli iyileştirmek,
 • Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinin paydaşlar tarafından da izlenmesini sağlamak üzere haberleşme kanallarını kullanmak,
 • Kurumumuzun faaliyetleri konusunda paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla düzenli yayınlar gerçekleştirmektir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

 • Paydaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla gelişen teknolojiye uyumlu bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak, sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli yatırımları yapmak,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında risk analizleri ile bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye erişimini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini verimli ve etkin bir biçimde kullanmaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

 • Yasalar ve uygulanan yönetim sistemleri gereklilikleri doğrultusunda hizmetlerimizin merkezinde bulunan üyelerimizle ilişkilerimizi planlı ve etkin biçimde yürütmek,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesinde üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek, bu ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,
 • Üyelerimizin ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak üzere gerekli faaliyetleri Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri doğrultusunda planlamak ve uygulamak, faaliyet sonuçlarını izleyerek gerekli iyileştirmeleri yapmak,
 • Üyelerimizin kurumumuz hakkındaki görüşlerini izleyerek üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek, üye memnuniyetini artırmak,
 • Üye öneri talep ve şikayetlerinin hızlı, etkin ve tarafsız şekilde değerlendirilmesini ve üye memnuniyeti ile çözüme kavuşturulmasını sağlamak,
 • Üyelerimiz ve bölgemizin sorunlarının çözümüne yönelik etkili lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmektir.

PAYDAŞ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmek, 
 • Paydaşlarımızdan şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde incelemek ve bu inceleme sonucunda çözüm sunmak,
 • Paydaş şikayetlerinin çözümlenmesine yönelik gerekli mali kaynakları sağlamak,
 • Şikayet ve öneriler paralelinde kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygulamak,
 • Şikayet Yönetimi Sürecimizi yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyumlu şekilde yürütmek ve süreç performansını izleyerek sürekli iyileştirmektir.
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı