18 Temmuz 2024 Perşembe

Mustafa Kemal Atatürk

Üye Kayıt işlemleri

Üye Kayıt İşlemi

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan gerçek ve tüzel kişiler bulunduğu yerin Borsası’na kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları Borsaca re`sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Üyelik Başvurularının Alınması:

Aydın Ticaret Borsası’na  üyelik başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Gerçek kişiler için:

 • Gerçek kişi kayıt beyannamesi
 • İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
 • Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 • Noter tasdikli imza sirküsü
 • İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 • Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.
 • Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

Gerçek Kişi Kayıt Beyannamesi için TIKLAYINIZ.

b) Tüzel kişiler için:

 • Tüzel kişi kayıt beyannamesi
 • Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
 • Noter tasdikli imza sirküsü
 • Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
 • Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
 • Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
 • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
 • Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
 • Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

   Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi için TIKLAYINIZ.

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı