19 Temmuz 2024 Cuma

Mustafa Kemal Atatürk

ATB Tanıtım

Aydın`da "Ticaret Borsası" kurulması için Hulusi Çakıçı, Osman Bestel, Sadık Candaş, Rüştü Şensoy ve Mehmet Temiz teşebbüste bulunmuşlar, zamanın Ticaret Bakanlığınca Borsanın kurulmasına 6 Eylül 1956 tarihinde müsaade edilmiştir. 

Bunun üzerine Sırrı Gürsel, Ekrem Çiftci, Mehmet Özşahin, M. Sırrı Aykutlu, Necati Özcöllü, İsmail Manavoğlu, Şahin Cengiz Şahin,Fevzi Paksoy, Mustafa Bayramoğlu, Mustafa Özalp ve Sadık Aksarı`dan müteşekkil bir heyetçe yapılan hazırlıklardan sonra 9 Ekim 1956′da seçimler tamamlanmış olup, 10 Ekim 1956′da Borsa 93 üye ile faaliyetine başlamıştır.
 
5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu nun 28. maddesine dayanılarak Aydın ilinde Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumdur. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. 5174 sayılı kanunun 51 inci maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylama hizmetlerini vermektir. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek gibi hizmetleri vardır. 

Kuruluşumuzda seçimle işbaşına gelmiş 14 Meclis Üyesi  ve 15 Personel çalışmaktadır. Aydın Ticaret Borsası yaklaşık 8.370 m² alan üzerine kurulu olan hizmet binasında, hizmet vermektedir.
 
Aydın Ticaret Borsası yönetimi, üyelerine ve bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha çok ve daha iyi hizmet edebilmek için başlatmış olduğu süreçte; 2007 yılında ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurarak kurumsal bir yapıya ulaşmayı ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite standartlarını yakalamayı hedeflemiştir.

Aydın Ticaret Borsası 2010 yılında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin (TOBB) "TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistemine" de entegre olmuştur. Bu doğrultuda Borsa`da başlatılmış olan kapasite geliştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla, hem hizmetlerin nicelik ve nitelikleri artırılmış, hem de bu hizmetler çağdaş yönetim anlayışı ve örgütlenme biçimi ile üyelere sunulmaktadır.

Aydın Ticaret Borsası, Üye odaklı hizmet anlayışı ile, 2014 yılında TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanarak, Kanunların vermiş olduğu yasal çerçevede; üyelerinin öneri, şikayet, bilgi talebi ve memnuniyetlerini kolayca iletebileceği, ve bu bildirimlerin hızlı, etkin, ciddiyet ve hakkaniyetle ele alınacağı ve değerlendirilip neticelendirileceği, sürekli iyileştirme gayretinde bulunarak, geliştirmeye açık bir müşteri memnuniyeti sistemini taahhüt etmektedir.

Aydın Ticaret Borsası bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine getirmek üzere, çalışmalarına devam etmektedir. 

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı