19 Temmuz 2024 Cuma

Mustafa Kemal Atatürk

16.08.2023 VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB); 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünden istisna tutulduğu ifade edilmektedir.

Kurul kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkemizdeki işletmelerin ekonomik göstergeler açısından büyüdüğü, iş hacimlerinin genişlediği ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığı dikkate alınarak, 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan istisna limitinin 25 milyon Türk lirasından 100 milyon Türk lirasına çıkarılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla, 

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı