24 Nisan 2024 Çarşamba

Mustafa Kemal Atatürk

21.03.2024 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 2024 Yılı Çağrı Takvimi

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 2024 Yılı Çağrı Takvimi'ni yayımlamıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir.

PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.


BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında, IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.*


DESTEKLENECEK TEDBİRLER
2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;
- M1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
- M3 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
- M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla, 


 

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı