04 Mart 2024 Pazartesi

Mustafa Kemal Atatürk

23.04.2023 Diğer

Sayın Üyemiz;

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Aydın Şübe Müdürlüğü'nden iletilen ilgili yazıda; İzmir Başmüdürlüğünce alımı yapılarak İzmir Başmüdürlüğüne ait depolarda stoklu bulunan 1.000 ton (±%20 Ofis opsiyonlu) çekirdeksiz kuru üzüm imalatı kapsamında nakliye dâhil taşınması, paketlenmesi ve kolilenmesi işleri için ihale yapılacağı bildirilmektedir. Bu kapsamda TMO Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin(g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 26.1. maddesi gereği "Teklif İsteme Usulüne" göre yapılacağı ve şartnamede tekliflerin kapalı zarfla verilmesi isteneceği bildirilmektedir.

İhale ilan metni için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

 

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı