19 Mayıs 2024 Pazar

Mustafa Kemal Atatürk

07.05.2024 Aydın Ticaret Borsası’nda “Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler” Konulu Seminer Düzenlendi

07.05.2024 Aydın Ticaret Borsası’nda “Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler” Konulu Seminer Düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki tarımsal üretime etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2023 yılı Teknik Desteği ile Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler Projesi’ni hayata geçirdi.

DCUBE Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Danışmalık A.Ş. Eğitmenleri Başak Demir ve Gülcan Ergün; atık ve kaynak yönetimine yönelik ulusal stratejiler ve eylem planı geliştirmede AB tecrübeleri, sınırda karbon düzenleme mekanizası, döngüsel ekonomi iş modelleri ve stratejileri, gıda ve tarımda sürdürülebilir kaynak kullanımı ve dijitalleşme ile tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörü gelişimleri hususunda Aydın Ticaret Borsası üyelerini bilgilendirdi.

Gerçekleşen eğitim ile gıda güvenliğinin sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, yenilenebilir ve sürdürülebilir olmayan kaynaklara bağımlılığın azaltılması, iklim değişikliğine yönelik tedbirlerin alınması amaçlandı. Ülkemizin Avrupa Birliği ticaretinde zorluklarla karşılaşmaması için Türk sanayisinin bu güncellemeleri yakından takip etmesi yalnızca sanayi sektörüne değil, tüm sektörlere getireceği düzenlemeler ve teşviklerle net sıfır karbon emisyonu hedeflenen bu projede, Aydın ilindeki döngüsel ekonomi ile ilgili mevcut eylem planı hazırlandı. Döngüsel ekonomiye geçiş süreci ile ilgili firmaların gereksinimleri, piyasadaki etkileri ve fırsatları değerlendirildi.

“Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler “ eğitimine yönelik açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “ Borsamız, üyelerimize ve ilimizin ekonomik sosyal kalkınmasına fayda sağlamak adına projeler geliştirmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Borsamız, gelişen ve değişen dünyada yeni ekonomik ve sosyal dönüşüm sürecini başlatan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile farkındalığın oluşturulması, Borsamız üyelerinin bu alanda sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemesi amacıyla Yeşil Dönüşüm ile Aydınlık İşletmeler Projesi’ni hayata geçirmiştir. Sektör temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin katılımcılarımıza oldukça fayda sağlayacağı kanaatindeyiz. Eğitime katılım sağlayan firma temsilcilerimize, eğitimi gerçekleştiren eğitmenlerimize ve GEKA’ ya teşekkürlerimi sunuyorum”dedi.

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı