16 Ekim 2021 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Dış Paydaş Anketi

Anket Tarihi:
Kurum/Kuruluşun Adı:
Anketi Cevaplayan Adı-Soyad Anketi Cevaplayan Unvanı

1.

Borsamızın hizmetleri, görev/yetki/sorumlulukları hakkındaki bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Çok İyi

İyi

Yeterli

Yetersiz

Hiç Bilgim Yok

2.

Borsamızla ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz?

Yazılı Medya

Görsel Medya

WEB Sitesi

Sosyal Medya (Twitter, Facebook)

Yayınlarımız

Etkinliklerimiz

Ortak Çalışmalar

Diğer

3.

Borsamızın hizmetlerini, görev/yetki/sorumluluklarını düşündüğünüzde nasıl değerlendirirsiniz?

Çok Başarılı

Başarılı

Kararsızım

Başarısız

Çok Başarısız

4.

Kurumunuzun Borsamızla iş birliği yaptığı en önemli üç konuyu belirtiniz.

5.

Kurumunuzun Borsamızla iş birliği yapması gereken en önemli üç konuyu belirtiniz.

6.

Aşağıdaki özelliklerin Borsamız için ne kadar uygun olduğunu belirtiniz

Özellikler

Kesinlikle Uygun

Uygun

Kararsızım

Uygun Değil

Hiç Uygun Değil

Güvenilir

Hizmet ve Paydaş Odaklı

İlçe ve ÜyeProblemlerine Çözüm Üreten

Strateji Odaklı

Yenilikçi/Yaratıcı

Yetkin

Hesap Verebilir

Kaliteli

Çalışkan

Dinamik ve Esnek

Çözüme Odaklı/Yapıcı

Şeffaf

İşbirliğine Açık/Katılımcı

Erişilebilir

7.Borsamızın aşağıda belirtilen özelliklerini, 5 en iyi olanı belirtmek üzere değerlendiriniz.

 
1
2
3
4
5

Personel Kalitesi

Teknolojik İmkânlar

Genel Çalışma Kurallarına Uyum

İş Akış Süreçlerinin Verimliliği

Yeniliğe ve Değişime Açık Olması

Paydaşlarıyla İlişkilerinin Güçlü Olması

Çalışanlar Tarafından Benimsenmiş Güçlü ve Açık Kurum Kültürünün Varlığı

Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı

Tarafsız ve Şeffaf Bir Kurum Olması

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Başarılı Olması

Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması

Diğer

8.

Lütfen aşağıdaki ölçeğe göre Borsamızın birimlerine ilişkin memnuniyet düzeyinizi işaretleyiniz.

Birimler

Çok Memnunum

Memnunum

Kararsızım

Memnun Değilim

Hiç Memnun Değilim

Fikrim Yok

Genel Sekreterlik

 

 

 

 

 

Borsa Muamelat

 

 

 

 

 

 

Tescil

 

 

 

 

 

 

Muhasebe

 

 

 

 

 

 

Basın-Yayın

 

 

 

 

 

 

Ar-Ge ve Kalite

 

 

 

 

 

 

Proje

 

 

 

 

 

 

9. Lütfen aşağıdaki yargıların doğruluğunu verilen ölçek doğrultusunda belirleyiniz

5: Kesinlikle Katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Kararsızım 2: Katılmıyorum 1: Hiç Katılmıyorum 0: Fikrim Yok

 

5

4

3

2

1

0

Borsa ile sunduğu hizmetlerde iyi bir iş birliği içindeyiz

 

 

 

 

 

 

Borsa mevzuatla belirlenen görev yetki ve sorumluluklarının dışına çıkmaz

 

 

 

 

 

 

Borsanın kurumsal kapasitesi iş birliğine uygundur

 

 

 

 

 

 

Borsanın teknolojik altyapısı kurumumuzla uyumludur

 

 

 

 

 

 

Borsanın vizyon ve misyonu kurumumuzun vizyon ve misyonuyla uyumludur

 

 

 

 

 

 

Borsa ile kurumumuzun ileride daha iyi iş birliği yapacağına inanıyorum.

 

 

 

 

 

 

10. Borsamızın hizmetlerine ilişkin görüşlerine ilişkin kanaatinizi aşağıdaki ölçeğe göre belirtiniz

5: Kesinlikle Katılıyorum 4: Katılıyorum 3: Kararsızım 2: Katılmıyorum 1: Hiç Katılmıyorum 0: Fikrim Yok

 

5

4

3

2

1

0

Borsa hizmetlerinin etkinliğini arttırmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Borsa insan kaynaklarını geliştirmelidir.

 

 

 

 

 

 

Borsa teknolojik altyapıyı geliştirmelidir.

 

 

 

 

 

 

Borsa hizmetlerinin sunumunda paydaş kuruluşlarla daha iyi iş birliğine gitmelidir.

 

 

 

 

 

 

Borsa çalışanlarının tutum ve davranışlarını iyileştirmelidir

 

 

 

 

 

 

Borsa görünürlüğünü artırmalıdır.

 

 

 

 

 

 

DİĞER BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ GÖRÜŞLERİNİZ

 


Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı