16 Ekim 2021 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Paydaş Eğitim Talebi Formu

Aydın Ticaret Borsası her yıl paydaşlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için "Eğitim Planı" düzenlemektedir. Bu yıl için de bu eğitim planının içerikleri ve detayları siz değerli paydaşlarımızın görüşleri çerçevesinde belirlenecektir. "Eğitim Planı" nın sizlerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi amacıyla aşağıda sunulan anket formunu her bir bölüm için doldurmanızı rica ederiz.

Firma Adı :
Adı Soyadı :
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Cep Telefonu :
 Size eğitim planını hangi iletişim araçları ile duyurmamızı istersiniz?
Fax SMS E-Posta
 Eğitimlere ayırabileceğiniz en uygun zaman dilimi nedir?
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM KONULARI
Performans Yönetim Sistemi
İş Değerlendirme ve Ücret Yönetim Sistemi
Etkili İşe Alım ve Yerleştirme Teknikleri
Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon Yönetimi
Organizasyonel Yeniden Yapılanma
İK'cı Olmayanlar İçin İnsan Kaynakları Yönetimi
İşveren Hakları Eğitimi
 SATIŞ VE PAZARLAMA EĞİTİMİ KONULARI
Etkili Satış ve Müşteri İlişkileri
Hukuksal ve Finansal Açıdan Satış Güvenliği
Satışta Müzakere ve Pazarlık Teknikleri
Pazar Araştırması ve Pazarlama Stratejileri
Markalaşma ve Marka Yönetimi
Dağıtım Kanalları Yönetimi
Fiyatlandırma Stratejileri
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Çağında Etkili Satış ve Profesyonel Ticaret
Ürün ve Marka Yönetimi
Dış Ticarette Stratejik Pazarlama ve Satış
 KALİTE EĞİTİMİ KONULARI
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 22000 Gıda Güvenliği
GLOBALGAP – İyi Tarım Uygulamaları
Ulusal Organik Tarım Standardı
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri
 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ KONULARI
Satın Alma Yönetimi
Üretim Planlama ve Envanter Yönetimi
Üretimde Maliyet Verimliliği
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Depo ve Stok Yönetimi
 MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİ KONULARI
Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri
Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Eğitimi
Finansal Tabloları Okuma ve Analiz Eğitimi
Maliyet Düşürme ve Verimlilik Artırma Yöntemleri
İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
 İŞ VE İNOVASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ KONULARI
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
Teknoloji ve İnovasyon yönetimi
Yeni İş ve Yeni Ürün Geliştirme
Süreç Yönetimi ve İyileştirme
Raporlama Sistemleri
Stratejik Düşünme ve Planlama
 KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİM KONULARI
Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi
Etkili Sunum Teknikleri
Etkin iletişim Becerileri ve Doğru ve Etkileyici Konuşma İle Başarılı İletişim
Müzakere Performansını Artırmak
 KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİM KONULARI
Kurumsal Kültür
Stres Yönetimi
Liderlik
Takım Çalışması
Aidiyet Duygusu
 ÜRETİM YÖNETİMİ GELİŞİMİ EĞİTİMİ
Yalın Üretim
Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
Performans ve Verimlilik Yönetimi
Kalite Analiz Teknikleri
 AYRICA GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİNİZ EĞİTİM VARSA LÜTFEN BELİRTİN.
Mesaj :
Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı