16 Ekim 2021 Cumartesi

Mustafa Kemal Atatürk

Üye Memnuniyet Anketi

Sayın Kuruluş Temsilcisi;
Anket; Aydın Ticaret Borsası’na üye olan ticaret ve sanayi kuruluşları temsilcilerinin kurumumuz hakkındaki algılamalarını ve memnuniyetlerini ölçmek ve kurumumuzdan bugünkü ve gelecekteki beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Anket formunun tam ve doğru şekilde doldurulması hususunda ilgi ve yardımlarınızı bekler, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Tel: 0 256 211 50 00 Faks: 0 256 211 63 15 E-Posta: info@aydinticaretborsasi.org.tr

Anket Tarihi
Firma Ünvanı
Anketi Dolduranın Ad-Soyadı

Kuruluşun Statüsü

Gerçek Kişi Limited Şirket Anonim Şirket Kollektif Şirket Kooperatif

Faaliyet Türü

Ticaret Hizmet İmalat Tarım Hayvancılık Diğer

Çalışan Sayısı

1-9 10-49 50-149 150-149 250 ve üzeri

Firmanız İhracat Yapıyor mu?

Evet Hayır Yapıyor ise ülkeler?

Firmanız İthalat Yapıyor mu?

Evet Hayır Yapıyor ise ülkeler?

Bölüm 1. Borsamızın sunduğu aşağıdaki hizmetlerden hangilerinden faydalanıyorsunuz? Memnuniyet düzeyini belirtiniz.

 
1
2
3
4
5

Genel Sekreterlik Hizmetleri

Tescil Hizmetleri

Borsa Muamelat ve Belge İşlemleri

Tahsilat ve Muhasebe Hizmetleri

WEB Sitesi ve E-Uygulama Hizmetleri

Eğitim Organizasyonları

Konferans, Seminer, Bölge ve Sektör Toplantıları

Yayınlarımız ve Sosyal Medya

Yurt içi Organizasyonlarımız (Fuar, İş Gezisi vb.)

Yurt Dışı Organizasyonlarımız (Fuar, İş Gezisi vb.)

Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri (İşbirlikleri, Mevzuat vb.)

İş Destek Hizmetleri (KOSGEB, İŞKUR, TKDK vb.)

Mesleki Eğitimler

Hizmet alanı (ağırlama, temizlik, düzen, havalandırma)


Bölüm 2. Borsamızın hizmetlerine ilişkin aşağıdaki unsurlardan ne kadar memnun olduğunuzu belirtiniz.

 
1
2
3
4
5

Anlayış, dürüstlük ve şeffaflık

Taleplerinize hızlı ve etkin cevap verme

Problemleri önleme becerisi ve çözüm odaklı yaklaşım

Yönetim Sistemleri Uygulamaları (Kalite, Müşteri Memnuniyeti)

Proje Faaliyetleri ve Bölgeye Katkı

Kuruma ulaşabilirlik

Çalışanlarla rahat iletişim kurabilme

İlgili kişiye doğru yönlendirilme

Sosyal sorumluluk faaliyetleri, kültürel etkinlikler


Bölüm 3. Borsamız yönetimine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.

 
1
2
3
4
5

Borsa üyelerini temsil etme yeterliliği ve becerisi

Kolay ulaşılabilir olması

İlgili merciler nezdinde etkililiği

Üye sorunlarının çözümüyle ilgili yaptıkları girişimler


Bölüm 4. Öneri, talep ve şikayetlerin ele alınması süreci ile ilgili görüşlerinizi belirtiniz.

 
1
2
3
4
5

Öneri, talep ve şikayetlere karşı tutum

Öneri, talep ve şikayetlerin iletilmesi ile ilgili bilgilendirme

Öneri, talep ve şikayetlerin çözümlenmesi


Bölüm 5. Genel Değerlendirme

Borsamızdan ne sıklıkta hizmet alıyorsunuz?

Çok Sık

Sık

Bazen

Hiç


Borsamızın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok İyi

İyi

Orta

Geliştirilmeli

Yetersiz


Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaştığını belirtiniz.

Telefon

Fax

Dergi

Basın

E-Posta

SMS

WEB Sitesi

 

Diğer


Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaktan ulaşmasını tercih edersiniz.

Telefon

Fax

Dergi

Basın

E-Posta

SMS

WEB Sitesi

 

Diğer


Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz.

Çok Sık

Sık

Bazen

Hiç

Haberim Olmuyor

Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz.

Çok İyi

İyi

Orta

Geliştirilmeli

Yetersiz


Borsamızın Güçlü Bulduğunuz Yönleri.

 


Borsamızın Geliştirilmesi Gereken Yönleri

 


İş Destek Talepleriniz

 


Ortak Çalışmalar Yürütülmesini İstediğiniz Kurumlar

 


Yurtiçi ve Yurtdışı İş Gezisi ve Fuar Talepleriniz

 


Beklentileriniz

 


Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı