03 October 2023 Tuesday

Mustafa Kemal Atatürk

25.05.2023 Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri (ASEAN) ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Kurulması Projesi- Pazar Analizi Eğitimi

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı