18 July 2024 Thursday

Mustafa Kemal Atatürk

Job Descriptions

Accounting Manager

  1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”ne uygun olarak muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirmek,

b.   Verilen hizmetler sonrası, üyelerden gereken tahsilatı gerçekleştirmek,

c.    Aidat borç tebligatlarını göndermek

d.   Ay sonu mizan, bütçe, aktarma talepleri ve aylık raporları hazırlamak,

e.    Banka hesaplarını takip edip, Borsa mali kaynaklarının en verimli şekilde yönetilmesini gerçekleştirmek,

f.     Beyanname, bordro ve bildirimleri hazırlamak, süresi içerisinde ödenmesini gerçekleştirmek,

g.    Yıl sonunda bütçeyi hazırlamak ve Genel Sekreterlik onayına sunmak,

h.   Personel sözleşmeleri, özlük hakları, izinleri vb. hazırlamak, takip etmek, dosyalamak,

i.     Banka ve tüm resmi dairelerde kurumun ödeme ve tahsilatlarını gerçekleştirmek,

j.     Yıl sonunda bilanço ve gelir tablosu raporlarını hazırlamak, haftalık harcama listesini Genel Sekreterin onayına sunmak,

k.   Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

l.     Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

m. Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

n.   Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

o.   Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,

p.   Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

q.   Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

r.    Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

s.    Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

t.     Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

b.   Muhasebe Memuru-Veznedar, Özel Güvenlik, Şoför, Hizmetli bağlı konumdadır.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

 

·      Personel ve Vekalet Tablosu

Auxiliary Staff

1.    GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a.    Hizmet binasının temizlik işlerini yürütmek,

b.    Çalışma ve toplantı alanlarının havalandırılmasını sağlamak,

c.     Misafirlerin ağırlanması ile ilgili görevleri yerine getirmek,

d.    İkram ve temizlik malzemelerinin temini ile ilgili kontrolleri gerçekleştirmek, eksikleri Genel Sekretere iletmek,

e.    Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

f.      Üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

g.    Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

h.    Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

i.      Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında Genel Sekretere yardım etmek,

j.      Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

k.    Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

l.      Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

m.  Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

n.    Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.    VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.    ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.    GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.    RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·       Personel ve Vekalet Tablosu

·       Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

Security Guard

1.   GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a.    Üstlerinin verdiği görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz yerine getirmek

b.   Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak,

c.    Borsanın çalışma saatleri içerisinde güvenliğini sağlamak,

d.   Kamera sistemi ile binanın kontrolünü yapmak,

e.    Mesai saatleri içerisinde binaya giren çıkanları takip etmek

f.     Borsamız demirbaş ve diğer makine ekipmanlarına sahip çıkmak,

g.    Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

h.   Üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

i.     Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

j.     Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

k.   Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında Genel Sekretere yardım etmek,

l.     Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

m. Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

n.   Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

o.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

p.   Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel ve Vekalet Tablosu

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

Office Driver

1.   GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a.    Üstlerinin verdiği görevleri kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde eksiksiz ve zamanında yerine getirmek

b.   Trafik kurallarına uymak, yol güzergâhını önceden belirlemek,

c.    Aracın bakım, onarımından ve temizliğine özen göstermek,

d.   Kılık kıyafet kurallarına uygun olarak göreve hazır bulunmak,

e.    Göreve çıkarken görev kâğıdı hazırlamak,

f.     Araç ile ilgili kasko, sigorta, vergi vb. zamanları takip etmek,

g.    Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

h.   Üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

i.     Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

j.     Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

k.   Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında Genel Sekretere yardım etmek,

l.     Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

m. Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

n.   Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

o.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

p.   Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel ve Vekalet Tablosu

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel ve Vekalet Tablosu

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

Project Officer

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Proje destek çağrılarını izlemek,

b.   Başvuru kararı verilen çağrılar için Genel Sekreter tarafından verilen görevler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak,

c.    Kabul edilen projelerin uygulanması ile ilgili gerekli çalışmaların koordinasyonuna destek vermek,

d.   Proje ile ilgili gerekli raporlamaları yapmak,

e.    İlimize özgü ürünlerin Coğrafi İşaret faaliyet çalışmalarının yürütülmesi,

f.     Web sayfası canlı destek bölümünün takip edilmesi,

g.    Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Borsa organları, üyeleri ve Genel Sekreterin isteği doğrultusunda çeşitli konularda araştırmalar yapmak ve bu araştırmalara yönelik raporlar hazırlamak,

h.   Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

i.     Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

j.     Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

k.   Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

l.     Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,

m. Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

n.   Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

o.   Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

p.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

q.   Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·      Personel ve Vekalet Tablosu

Accounting Officer Cashier

1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Verilen hizmetler sonrası, üyelerden gereken tahsilatı gerçekleştirmek,

b.    Tahsilat sonrası tahsilat makbuzunu üyeye teslim etmek, makbuzları arşivlemek,

c.     Günlük kasa kontrolünü gerçekleştirmek, Genel Sekretere ve Muhasebe, Personel ve İdari İşler Şefine raporlamak,

d.    Kasada tutulması gereken miktarın üstündeki meblağın bankaya yatırılmasını sağlamak,

e.    Tahakkuk eden üyelik aidatlarının zamanında tahsili için gerekli çalışmaların yapılmasına destek vermek,

f.      Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere ve Muhasebe, Personel ve İdari İşler Şefine rapor etmek,

g.    Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

h.    Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

i.      Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

j.      Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,

k.    Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

l.      Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

m.  Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

n.    Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

o.    Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Muhasebe, Personel ve İdari İşler Şefi tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.    VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.    ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Muhasebe, Personel ve İdari İşler Şefine ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.    GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.    RAPORLAMA

a.    Muhasebe, Personel ve İdari İşler Şefine ve Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·       Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·       Personel ve Vekalet Tablosu

Information Technologies Specialist

1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının işlerliğini sağlamak,

b.    Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili satın alma ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araştırmaları yaparak teminini sağlamak,

c.     Teknolojik gelişmeleri izleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,

d.    Bilgi güvenliği alt yapısının kurulması ve uygulanmasını sağlamak,

e.    Oryantasyon programı kapsamında yeni işe giren personele bilgi güvenliği, yazılımlar ve donanım hakkında eğitim vermek,

f.      Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı ile ilgili “Yıllık Bakım Planı”nın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

g.    Tüm bölümlere ait verilerin yedeklenmesi ve arşivlenmesi ile ilgili planlamaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

h.    Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili satın alma ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araştırmaları yaparak teminini sağlamak,

i.      Teknolojik gelişmeleri izleyerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,

j.      Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

k.    Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

l.      Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

m.  Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

n.    Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,

o.    Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

p.    Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

q.    Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

r.     Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

s.     Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.    VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.    ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.    GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.    RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·       Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·       Personel ve Vekalet Tablosu

·       Yıllık Bakım Planı

Treatment Officer

  1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Borsa Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak muamelat faaliyetlerini yürütmek,

b.   Üyelerin üye kimlik kartını ve üye belgelerini hazırlamak,

c.    Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Genel Sekretere rapor etmek,

d.   Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak,

e.    Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

f.     Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak,

g.    Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,

h.   Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,

i.     Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

j.     Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

k.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

l.     Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·      Personel ve Vekalet Tablosu

Registrar

1. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a. Tescile getirilen alım satım beyannamelerini kontrol etmek, usulüne uygun doldurulmuş beyannameleri tescil etmek, İlgili kanunlar ve tebliğler çerçevesinde Borsa’ya sorumluluk getirebilecek alım-satım muamelelerini ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uyarınca gerekli teminata bağlamak suretiyle tescil etmek,
b. Tescil edilen fiyatları ilan etmek,
c. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri düzenlemek, iç ve dış borsalardan gelen fiyatları zamanında ilan etmek,
d. Tescil işlemi sonucunda oluşan tahakkuk ve tahsilat evrakını muhasebe servisine iletmek,
e. İlgili Kanun ve Tebliğler çerçevesinde ilgili bakanlıklara gerekli bilgileri vermek,
f. Borsa’ya dahil maddelerin alım-satımlarını takip ve kontrol etmek, bunların Borsa’ya tescil ettirilmelerini sağlamak,
g. Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Maddelerin Alım ve Satımlarının Tescili ve Muamelat Yönetmenliklerinde yer alan işler ve istatistik işlemleri ile yayın hizmetlerini gerçekleştirmek,
h. Kurumlar tarafında talep edilen istatistiki verileri paylaşmak, 
i. Üyelerimize KOSGEB konularında destek sağlayarak, veri tabanı girişlerinin yapılması
j. Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında gerçekleştirmek, denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri iyileştirilmesi amacı ile Tescil Şefine rapor etmek, 
k. Bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılmak ve destek sağlamak, 
l. Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak, 
m. Borsanın stratejik hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak, 
n. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartların saptanmasında aktif rol almak,
o. Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,
p. Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,
q. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
r. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek, 
s. Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Tescil Şefi tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2. VEKALET

a. “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.
3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a. Tescil Şefi ve Genel Sekretere karşı sorumludur.
4. GÖREV PROFİLİ
a. “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.
5. RAPORLAMA
a. Tescil Şefi ve Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.
 
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu
Personel ve Vekalet Tablosu

Accreditation Officer

  1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    TOBB Akreditasyon Kılavuzu gereklilikleri doğrultusunda Akreditasyon Sistemini uygulanmakta olan Yönetim Sistemleriyle entegre bir şekilde kurmak ve geliştirmek,

b.   Akreditasyon İzleme Komitesine sistemin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,

c.    Akreditasyon İzleme Komitesinin toplantılarını koordine etmek, alınan kararları kayıt altına almak ve uygulanmasını sağlamak,

d.   Yıllık olarak Özdeğerlendirme raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulu onayı ile TOBB Akreditasyon Kuruluna iletmek,

e.    TOBB Akreditasyon Kurulu tarafından değerlendirilen Özdeğerlendirme raporunda belirlenmiş olan uygunsuzluk ve iyileştirme önerilerinden yola çıkarak gerekli iyileştirme faaliyetlerini yapmak,

f.     TOBB tarafından yapılan Akreditasyon denetimlerinde denetçilere eşlik etmek, uygunsuzluk ve iyileştirme önerilerinden yola çıkarak gerekli iyileştirme faaliyetlerini yapmak,

g.    Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

h.   Üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,

i.     Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

j.     Borsanın hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,

k.   Üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

l.     Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetleri kayıt altına almak,

m. Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek,

n.   Üyelere yönelik ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

o.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

p.   Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·      Personel ve Vekalet Tablosu

R&D and Quality Officer

  1.    YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Yönetim sistemleri gereği ihtiyaç duyulan dokümantasyonu oluşturmak, dokümantasyonun güncel tutulmasını sağlamak,

b.   Sistemlerin kurulması, işletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek,

c.    İç ve dış denetimlere katılarak denetim sonuçlarını değerlendirerek raporlamak, gerekli geliştirici faaliyetleri gerçekleştirmek,

d.   İç Denetim planlarını oluşturmak ve uygulamak,

e.    Dış denetim organizasyonlarını gerçekleştirmek, tüm bölümleri bu konuda bilgilendirmek,

f.     Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerini organize etmek, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek, 

g.    Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetleri sonucu alınan kararları duyurmak ve uygulanmasını sağlamak,

h.   Güncel gelişmeler doğrultusunda yapılması gereken ar-ge faaliyetlerini belirlemek,

i.     Ar-ge çalışmalarının planlanan doğrultuda yürütülmesini sağlamak, sonuçları raporlamak,

j.     Sektörel ekonomik analizler yapmak, sonuçları değerlendirilmek üzere Genel Sekretere raporlamak,

k.   Sektörel ve ekonomik raporların ilgili paydaşlarla paylaşılmasını sağlamak,

l.     Kurumun yıllık değerlendirmesini yaparak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda yayınlanmasını sağlamak,

m. Hizmet verilen konularda uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde diğer bölümlerle koordinasyon kurmak,

n.   Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

o.   Üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,

p.   Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

q.   Borsanın hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,

r.    Üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

s.    Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetleri kayıt altına almak,

t.     Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek,

u.   Üyelere yönelik ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

v.    Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek,

w.  Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Genel Sekretere karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·      Personel ve Vekalet Tablosu

Council

MECLİS BAŞKANI
1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Meclis toplantı gündemini belirlemek,
b.   Gündemin meclis üyelerine duyurulmasını sağlamak,
c.    Meclisin belirlenmiş aralıklarla toplanmasını sağlamak,
d.   Yönetim Kurulu tarafından sunulmuş önerilerin meclis üyelerince görüşülmesini sağlamak,
e.    Toplantılarda görüşülen konuları tutanak ile kayıt altına aldırmak,
f.     Meclis ve Yönetim Kurulu tarafından talep edilen araştırma ve inceleme faaliyetlerini koordine etmek,
g.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,
h.   Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET
a.    Yokluğunda Başkan Yardımcısı vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ
a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI
1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Başkanın yokluğunda Başkanın talebi doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
b.   Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,
c.    Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a.    Meclis Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ
a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA
a.    Yapılan çalışmalara ilişkin Meclis Başkanına rapor sunar.

KATİP ÜYE
1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Meclis toplantılarında görüşülen konuların kayıt altına alınmasını sağlamak,
b.   Toplantıda tutulan karar özetlerini gözden geçirip onaylamak,
c.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,
d.   Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a.    Meclis Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ
a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak
5.   RAPORLAMA

MECLİS ÜYELERİ
1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda belirtilen görevleri yerine getirmek,
b.   Meclis Başkanı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,
c.    Toplantı gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmek,
d.   Meclis veya Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi durumunda gerçekleştirilecek araştırma ve inceleme faaliyetlerine katkı sağlamak,
e.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,
f.     Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a.    Meclis Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ
a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA
a.    Yapılan çalışmalara ilişkin Meclis Başkanı’na rapor sunar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR
·      5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

Management Systems Management Representative

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.    Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi, sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaları denetlemek,

b.   Borsa bünyesinde ve dış denetimlerde yönetim sistemleri ile ilgili konularda üst yönetimi temsil etmek,

c.    Borsa Yönetim Sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

d.   İç denetim planlamasını yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak,

e.    Yönetim Sistemleri Dokümantasyonunun denetimini yapmak,

f.     Yönetim Sistemlerinin belirlenmiş şartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,

g.    Yönetim Sistemleri istekleri doğrultusunda gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

h.   Yönetim Sistemlerinin performansını, iyileştirme ihtiyaçlarını ve fırsatlarını üst yönetime raporlamak,

i.     Borsa çalışanlarında üye odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,

j.     Yönetim sistemleri gereği ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle birlikte koordine ve takip etmek,

k.   Borsanın yıllık hedeflerinin gerçekleşmesini takip etmek, sapma durumunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

l.     Üye öneri, talep ve şikayetlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,

m. Borsanın verdiği hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetlerin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

n.   Kayıtların muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları raporlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Yönetim Kurulu Başkanına yazılı ve sözlü rapor verir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu

·      Personel ve Vekalet Tablosu

 

 

 

Press and Publication Public Relations Officer

1. YETKİ VE SORUMLULUKLAR
 
a. Paydaşlarla iletişim faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve yürütmek,
b. Gerçekleştirilen organizasyonlara ilişkin duyuru, ilan, haber vb. faaliyetleri yürütmek,
c. Paydaşlar tarafından organize edilen etkinlikleri Genel Sekretere iletmek,
d. Güncel gelişmeler doğrultusunda basın bültenleri hazırlamak, basın-yayın kuruluşlarına iletilmesini sağlamak,
e. Kurumun periyodik yayını ile ilgili çalışmaları yürütmek,
f. Aydın Ticaret Borsası ve faaliyet alanı hakkında yer alan haber, fotoğraf ve görüntülerin takip edilerek arşivlenmesini sağlamak.
g. Gelen giden evrak kayıt ve arşiv işlemlerini gerçekleştirmek.
h. Borsa web sitesini yönetmek ve düzenli olarak güncellemek.
i. Borsa yönetim sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek, 
j. Kendi bölümünde üye odaklılık bilincinin kazanılmasını sağlamak ve bu bilinçle gerekli çalışmaları yapmak,
k. Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,
l. Borsanın hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlamak,
m. Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak,
n. Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetleri kayıt altına almak/alınmasını sağlamak,
o. Bölümü ile ilgili öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,
p. Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,
q. Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve Yönetim Temsilcisine sonuçları rapor etmek, 
r. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak ve sonuçlarını ilgili birime raporlamaktan sorumludur.
 
2. VEKALET

a. “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmıştır.
3. ÜST-AST İLİŞKİLERİ
a. Genel Sekretere karşı sorumludur.
4. GÖREV PROFİLİ
a. “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.
5. RAPORLAMA
a. Genel Sekretere yazılı ve sözlü rapor verir.
 
İLGİLİ DOKÜMANLAR
Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu
Personel ve Vekalet Tablosu

Secretary General

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “Borsa Muamelat Yönetmeliği”nde tanımlanan sorumlulukları yerine getirmek,

b.   İlçe ve üye ihtiyaçları doğrultusunda yürütülecek politika ve temsil faaliyetlerinde Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapılan tüm politika ve temsil faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak,

c.    Kurum ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve hizmet satın almalarını mevzuat şartları kapsamında yerine getirilmesini sağlamak,

d.   Borsa Yönetim Sistemleri gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri kendi sorumluluk alanında denetlemek ve sistemde gördüğü eksiklikleri üst yönetime rapor etmek,

e.    Borsa Yönetim Sistemleri istekleri doğrultusunda gerekli süreçlerin oluşturulması, uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimi ve sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak,

f.     Borsada üye odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek,

g.    Borsanın sunduğu hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizinde katkı sağlamak,

h.   Borsanın stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini izlemek, gerektiği durumlarda düzeltme faaliyetlerini belirlemek ve uygulatmak,

i.     Paydaşlar tarafından bildirilen öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesinde aktif görev almak,

j.     Üyelere ve borsanın hizmet kapsamında tanımlanan kamuya sunulan hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak,

k.   Yönetimin Gözden Geçirme faaliyetlerine katılmak, faaliyetler ile ilgili bilgi vermek,

l.     Stratejik Planın hazırlanmasında aktif rol almak,

m. Personel Performans Değerlendirme Sistemi’nin kurulması ve objektif bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

n.   Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak, veri analizlerini yapmak ve üst yönetime sonuçları rapor etmekten sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda “Personel ve Vekalet Tablosu”nda tanımlanmış sorumlulardan biri vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kurulu ve Meclise karşı sorumludur. Tüm bölümlerin sicil amiridir.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu”nda tanımlanmıştır.

5.   RAPORLAMA

a.    Borsa faaliyetleri hakkında Meclis ve Yönetim Kuruluna raporlama yapar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      Borsa Muamelat Yönetmeliği

·      Personel ve Vekalet Tablosu

·      Personel Yetkinlik Değerlendirmesi Formu 

Policy and Representation Officer

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a.      Üyelerden gelen talepler, bölgesel sorunlar vb. doğrultusunda politika ve temsil konularını Yönetim Kuruluna sunmak,

b.      Gerekli lobicilik faaliyetlerinin belirlenmesini sağlamak,

c.       Uygulanmasına karar verilen lobicilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

d.      Lobicilik faaliyetlerinin gelişimi ve sonuçları konusunda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

e.      İlgili karar alıcılarla işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

f.        Lobicilik faaliyetlerinin sonuçları konusunda üyelerin bilgilendirilmesini sağlamak,

g.      Lobicilik faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.      Temsil yeteneği,

b.      Karar alıcılar ve paydaşlarla iyi ilişkiler kurabilmesi,

c.       Bölgesel sorunlara hakimiyet,

d.      Planlama ve raporlama

5.   RAPORLAMA

a.    Yönetim Kuruluna yazılı ve sözlü rapor verir.

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR

Accreditation Monitoring Committee

 AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ BAŞKANI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarını organize etmek,

b.   Toplantı gündemini belirlemek,

c.    Toplantı kararlarının kayıt altına alınması ve uygulanmasını sağlamak,

d.   Gerektiği durumlarda alınan kararları Yönetim Kurulu Onayına sunmaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda görevlendirdiği komite üyelerinden biri vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    Yönetim Kurulu Başkanı olmak,

5.   RAPORLAMA

a.    Yönetim Kuruluna raporlama yapar.

RAPORTÖR

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Komite toplantılarında alınan kararların kayıt altına alınmasını sağlamak,

b.   Kararların uygulanma durumlarını izlemek,

c.    Gerektiği durumlarda Komite Başkanı’na gelişim durumunda bilgi vermekten sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda Akreditasyon Sorumlusu vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    Genel Sekreter olmak,

5.   RAPORLAMA

a.    Akreditasyon İzleme Komitesine raporlama yapar.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Borsanın en az 4 yıl süreli Stratejik Planını hazırlamak üzere Stratejik Planlama Ekibini belirlemek,

b.   Stratejik Planlama çalışmalarını izlemek ve yönetmek,

c.    Stratejik Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Yıllık İş Planlarını oluşturmak ve izlemek,

d.   Politikalar doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanmasına ve izlenmesine katkı sağlamak,

e.    Kurum politikalarının oluşturulması, gözden geçirilmesine katkı sağlamak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

f.     Stratejik Plan dönemlerinde vizyon ve misyonun oluşturulmasına, yıllık olarak değerlendirilmesine katkı sağlamak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

g.    Paydaş geri bildirimleri, güncel gelişmeler doğrultusunda Stratejik Planın oluşturulması ve güncellenmesine katkı sağlamak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

h.   Yıllık Faaliyet Raporu doğrultusunda gerekli düzeltme ve iyileştirme faaliyetlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

i.     Çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “TOBB Akreditasyon Sistemi Kılavuzu”nda tanımlanan niteliklere sahip olmak,

5.   RAPORLAMA

a.    Akreditasyon İzleme Komitesi Başkanına raporlama yapar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      TOBB Akreditasyon Sistemi Kılavuzu

High Advisory Board

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Yüksek İstişare Kurulu toplantılarını organize etmek,

b.   Gündemin Yüksek İstişare Kurulu Üyelerine duyurulmasını sağlamak,

c.    Yönetim Kurulu tarafından talep edilen konularda araştırma yapılması ve görüş oluşturulmasını sağlamak,

d.   Toplantılarda görüşülen konuları tutanak ile kayıt altına aldırmak,

e.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda en yaşlı yüksek istişare kurulu üyesi vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    Meclis ve Yönetim Kuruluna raporlama yapar.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “Yüksek İstişare Kurullarının Çalışma Esasları”nda belirtilen görevleri yerine getirmek,

b.   Yüksek İstişare Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,

c.    Toplantı gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmek,

d.   Gerçekleştirilecek araştırma ve inceleme faaliyetlerine katkı sağlamak,

e.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yüksek İstişare Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    Yüksek İstişare Kurulu Başkanına raporlama yapar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

·      Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Esasları

Board of Discipline

DİSİPLİN KURULU BAŞKANI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Yönetim Kurulu tarafından iletilen disiplin soruşturması talebi doğrultusunda Disiplin Kurulu Üyelerini toplantıya çağırmak,

b.   Toplantı kararlarını kayıt altına aldırmak,

c.    Toplantı sonucu verilen kararları Meclis ve Yönetim Kuruluna iletmekten sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda en yaşlı disiplin kurulu üyesi vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “Disiplin Kurulu Yönetmeliği”nde belirtilen görevleri yerine getirmek,

b.   Disiplin Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,

c.    Toplantı gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmekten sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Disiplin Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

·      Disiplin Kurulu Yönetmeliği

Accounts Review Commission

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Komisyon üyelerine toplantı çağrısının yapılmasını sağlamak,

b.   Toplantıda alınan kararların kayıt altına alınmasını sağlamak,

c.    Bütçe inceleme sonuçlarını rapor halinde Meclise sunmak,

d.   Tahsilat ve harcamalar ile muhasebe iş ve işlemlerinde mevzuata aykırı bir durum tespitinde Meclise rapor sunmaktan sorumludur. 

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda Komisyon Başkan Yardımcısı vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    İnceleme sonuçları hakkında Meclise rapor sunar.

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKAN YARDIMCISI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanının yokluğunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmekten sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nde tanımlanmış görevleri yerine getirmek,

b.   Komisyon Başkanı çağrısı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,

c.    Toplantı gündemi ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmekten sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

·      Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğ

Board of Directors

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Yönetim Kurulu toplantı gündemini belirlemek,

b.   Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine duyurulmasını sağlamak,

c.    Yönetim Kurulu’nun belirlenmiş aralıklarla toplanmasını sağlamak,

d.   Meclis tarafından sunulmuş önerilerin yönetim kurulu üyelerince görüşülmesini sağlamak,

e.    Toplantılarda görüşülen konuları tutanak ile kayıt altına aldırmak,

f.     Meclis ve Yönetim Kurulu tarafından talep edilen araştırma ve inceleme faaliyetlerini koordine etmek,

g.    Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

h.   Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

a.    Yokluğunda Başkan Yardımcısı vekalet eder.

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    Başkanın yokluğunda Başkanın talebi doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

b.   Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

c.    Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    Yapılan çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu Başkanına rapor sunar.

SAYMAN ÜYE

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.        Kasa kontrolünü yapmak,

b.        Harcamalar için Genel Sekreterin bulunmadığı durumlarda harcama onayını vermek,

c.         Tahsilat ve harcamalar ile muhasebe iş ve işlemlerini kontrol etmek,

d.        Mevzuata aykırı işlemler için Yönetim Kuruluna bilgi vermekten sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    İncelemeler ile ilgili Yönetim Kuruluna rapor sunar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.   YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda belirtilen görevleri yerine getirmek,

b.   Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı doğrultusunda toplantılara katılım sağlamak,

c.    Toplantı gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini bildirmek,

d.   Meclis veya Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi durumunda gerçekleştirilecek araştırma ve inceleme faaliyetlerine katkı sağlamak,

e.    Kurum politikalarının oluşturulması, gözden geçirilmesine katkı sağlamak ve onaylamak,

f.     Üye ve ilçe ihtiyaçlarının çözümlenmesine yönelik politika ve temsil faaliyetlerini yürütmek,

g.    Stratejik Plan dönemlerinde vizyon ve misyonun oluşturulmasına, yıllık olarak değerlendirilmesine katkı sağlamak ve onaylamak,

h.   Paydaş geri bildirimleri, güncel gelişmeler doğrultusunda Stratejik Planın oluşturulması ve güncellenmesine katkı sağlamak, Stratejik Planı onaylamak,

i.     Borsanın kurumsallaşması yönünde gerekli gördüğü iyileştirme faaliyetleri konusunda önerilerde bulunmak,

j.     Paydaşlar tarafından iletilen öneri, talep ve şikayetleri Genel Sekretere ileterek kayıt altına alınmasını sağlamaktan sorumludur.

2.   VEKALET

3.   ÜST-AST İLİŞKİLERİ

a.    Yönetim Kurulu Başkanına karşı sorumludur.

4.   GÖREV PROFİLİ

a.    “5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak

5.   RAPORLAMA

a.    Yapılan çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı’na rapor sunar.

İLGİLİ DOKÜMANLAR

·      5174 Sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı