30 March 2023 Thursday

Mustafa Kemal Atatürk

26.01.2023 Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi Bilgi Günü

Ticaret Bakanlık
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı