25 May 2024 Saturday

Mustafa Kemal Atatürk

Cotton

Malvales takımı, ebegümecigiller Malveceae familyası, Gossypium cinsi bir bitkidir. Pamuğun anavatanı konusunda bir kesinlik bulunmamakla birlikte Asya (Hindistan), Amerika ve Afrika’dan yayıldığı tahmin edilmektedir. Arkeolojik kanıtlar Hindistan ve Güney Amerika’da 6000 ila 7000 yıl önce pamuğun yetiştirildiği ve giyimde kullanıldığını göstermektedir. Türkiye’de M.Ö. 330 yılına uzanan bir tarihçesi olmasına karşın asıl gelişmesi 11. yüzyılda Selçuklu ve 14. yüzyılda Osmanlı Türkleri zamanında olmuş; Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşundan sonra da pamuk tarımına büyük önem verilmiştir. Türkiye’ de yetiştirilen pamuklar orta liflidir ve birçok çeşidi bulunmaktadır. Pamuk, özellikleri nedeniyle sentetik elyaf üretimindeki gelişmelere rağmen dünyadaki stratejik önemini korumaktadır.

Cotton
TÜRİB
TOBB
Rekabet Kurumu
Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı